Научная деятельность

Публикации

Публикации
78.3 С91 Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф. (14–15 березня 2013 року, м. Луганськ) / ред. кол. : Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. А. Зладюшкіна. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 308 с.

У матеріалах ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлено роль бібліотек вищих навчальних закладів у забезпечені якості освітнього процесу, розглянуто проблеми автоматизації основних бібліотечних процесів та шляхи їх вирішення, представлено нові форми й методи формування інформаційної культури користувачів, а також організації внутрішньо-бібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів. Просмотреть

Публикации
78.3 С91 Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (17–18 березня 2011 року, м. Луганськ) / ред. кол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. О. Шарамет. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 385 с.

У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлено роль бібліотек вищих навчальних закладів у забезпечені якості освітнього процесу, розглянуто проблеми автоматизації основних бібліотечних процесів та шляхи їх вирішення, представлено нові форми й методи формування інформаційної культури користувачів, а також організації внутрішньо-бібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів. Просмотреть

Публікації
78.3 Б59 Бібліотеки ВНЗ та основні напрямки їх роботи в системі підвищення якості освіти : матеріали наук.-практ. конф. (12–13 березня 2009 року, м.Луганськ) / Ред. кол.: Ж. В. Марфіна, Л. О. Масюрова, В. В. Залінова. - Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 224 с.

У матеріалах науково-практичної конференції висвітлено роль і місце бібліотек вищих навчальних закладів у забезпеченні якості освітнього процесу, розглянуто проблеми автоматизації основних бібліотечних процесів та шляхи їх вирішення, представлено нові форми й методи формування й підвищення інформаційної культури користувачів. Просмотреть