Перейти на страницу назад

Педагогическое проектирование

6. Преступность подростков

95 В53
Караман О. Л. Особистість неповнолітнього засудженого як об’єкт соціально-психологічного дослідження / О. Л. Караман // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 6 (169) : Пед. науки. – С. 114–123.
95 В53
Караман О. Л. Організаційно-управлінська система соціально-педагогічної роботи з неповньолітніми засудженними в Україні / О. Л. Караман // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 5 (240), ч. 1 : Пед. науки. – С. 189–200.
95 В53
Караман О. Л. Проблема визначення компонентів системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах / Караман О. Л. // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 7 (242), ч. 2 : Пед. науки. – С. 19–29.
 
Караман О. Л. Принципи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах / О. Л. Караман / Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 51–57.
67 К21
Караман О. Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / О. Л. Карман / М-во освіти і науки, молоді та спорту України та ін. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 448 с.
 
Караман О. Л. Українське законодавство як основа соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими / О. Л. Караман // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 3. – С. 76–84.
 
Кушнарьов С. Злочинність неповнолітніх: думка населення й експертів / Кушнарьов С. В. // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 53–60.
 
Кушнарьов С. В. Методи психолого-педагогічного впливу на неповнолітніх правопорушників / С. В. Кушнарьов // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 85–90.
 
Кушнарьов С. Причини та умови розвитку злочинності неповнолітніх / Кушнарьов С. // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 1. – С. 47–53.
 
Кушнарьов С. В. Соціалізація й система базових соціальних цінностей неповнолітніх засуджних / С. В. Кушнарьов // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 52–58.
 
Левчук С. Организация сетевого взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних / С. Левчук // Соц. педагогика. – 2008. – № 1. – С. 50–56.
 
Лелеков В. А. О предупреждении преступности несовершеннолетних / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // Социол. исслед. – 2007. – № 12. – С. 87–95.
 
Лютий В. П. Чинники соціальної дезадаптації неповнолітніх засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням / Лютий В. П. // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 3. – С. 51–57.
95 В53
Пліско Є. Ю. Сутність і причини підліткових правопорушень та злочинності / Є. Ю. Пліско // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 5 (240), ч. 1 : Пед. науки. – С. 229–234.
 
Поляновська О. Р. Рання профілактика правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку в інтернатних закладах / О. Р. Поляновська // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 44–51.
 
Пятков Е. Подросток и криминал: устоять на краю / Е. Пятков // Соц. педагогика. – 2008. – № 2. – С. 73–84.
95 В53
Сідлецька В. О. Методи вивчення особистості засудженого і педагогічного впливу на нього в процесі перевиховання / В. О. Сідлецька // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – № 5 (240), ч. 1 : Пед. науки. – С. 213–218.
 
Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних правонарушителей / Г. Зайцев, А. Зайцев, М. Дмитриев и др. // Соц. педагогика. – 2007. – № 3. – С. 65–72.
 
Стереотипы функционирования психики и тенденции личностного развития воспитанников колонии для несовершеннолетних / А. Г. Зайцев, Г. К. Зайцев, М. Г. Дмитриев и др. // Вопр. психологии. – 2007. –№ 1. – С. 117–125.
95 В53
Стройна О. О. Протиправна поведінка неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема / О. О. Стройна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 5 (240), ч. 1 : Пед. науки. – С. 234–241.