Перейти на страницу назад

Педагогическое проектирование

5. Социально-педагогическая реабилитация подростков

 
Афанасьєва В. В. Психолого-педагогічні проблеми соціальної адаптації девіантних підлітків / В. В. Афанасьєв / Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 65–70.
74 З81
Золотова Г. Д. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх : навч. посіб. для студ. спец. „Соц. педагогіка”, „Соц. робота” / М-во освіти і науки України ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 230 с.
74 К17
Кальченко Л. В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей : наук.-метод. посіб. / Л. В. Кальченко ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луканськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 350 с.
95 В53
Кратінова В. О. Деякі питання соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт в патронатних сім’ях / В. О. Кратінова, Н. Б. Ларіонова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2009. – № 6 (169) : Пед. науки. – С. 132–140.
 
Кузьменко Т. Соціальна адаптація особистості в нестабільній життєвій ситуації / Т. Кузьменко // Соц. психологія. – 2009. – № 2. – С. 58–71.
 
Морозов В. Педагогическая реабилитация детей группы социального риска / В. Морозов // Соц. педагогика. – 2009. – № 3. – С. 45–56.
 
Олиференко Л. Я. Модели социальной адаптации и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга // Соц. педагогика. – 2010. – № 4 – С. 17–26.
 
Олиференко Л. Я. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : программы оказания помощи специалистам образовательных учреждений / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга // Соц. педагогика. – 2010. – № 3. – С. 75–83.
 
Олиференко Л. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Л. Олиференко, Т. Шульга // Соц. педагогика. – 2010. – № 2. – С. 75–85.
 
Пліско Є. Ю. Сутність і зміст соціально-педагогічної реабілітації агресивних підлітків / Є. Ю. Пліско // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 49–53.
 
Пономарьова В. Особливості соціально-педагогічної роботи з „дітьми вулиці” / В. Пономарьова // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 83–88.
 
Свиридов А. Социально-педагогическая реабилитация и проблема преемственности личностного развития ребенка / А. Свиридов // Соц. педагогика. – 2009. – № 1. – С. 113–122.
 
Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних правонарушителей / Г. Зайцев, А. Зайцев, М. Дмитриев, И. Апалькова // Соц. педагогика. – 2007. – № 3. – С. 65–72.
60 С69
Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа : посіб. до тренінг. курсу : у 3 ч. / авт.-упоряд. Т. П. Авельцева. – К. : Держсоцслужба, 2008– . – № 2 : [Професія як основа життєвого успіху ; Сімейні цінності; Як зробити дозвілля цікавим та змістовним]. – 2008. – 212 с.
60 С69
Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа : посіб. до тренінг. курсу : у 3 ч. / авт.-упоряд. Т. П. Авельцева. – К. : Держсоцслужба, 2008– . – № 1: [Успішне спілкування; Здоров’я – ресурс і результат благополуччя]. – 2008. – 240 с.
95 В53
Суханова А. Є. Соціально-педагогічна реабілітація як спосіб подолання підліткової безпритульності / А. Є. Суханова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2011. –№ 4 (215), ч. І : Пед. науки. – С. 182–187.
 
Цибулько Л. Г. Організація соціально-педагогічної роботи з вихованцями-сиротами в педагогічній спадщині Я. Корчака / Л. Г. Цибулько // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 108–112.
95 В53
Цибулько Л. Г. Особливості соціалізації вихованців-сиріт підліткового віку / Л. Г. Цибулько // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 7 (242), ч. 2 : Пед. науки. – С. 47–53.